Jak začít používat e-Recept - registrace na SÚKL

Abyste mohli začít používat e-Recept v Praktiku, je nejdříve potřeba provést svou registraci na SÚKL a k tomu je nutné vlastnit osobní kvalifikovaný certifikát. Pro vystavené eRP je potřeba znát údaje pro přístup lékaře do CÚ* a přístup ZZ do CÚ*.

Veškeré informace pro Vás připravili na stánkách www.epreskripce.cz v sekci Lékař.

V případě nejasností nebo pomocí s registrací se obraťte na call centrum pro eRecept 800 900 555 nebo erecept@sukl.cz.

 

Do Praktika jsou potřeba:

  • údaje lékaře pro přístup do centrálního úložiště - LDAP UID (xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
  • nové heslo přístupu lékaře do centrálního úložiště.
  • údaje zdravotnického zařízení - jeho kód (0000000xxxx).
  • mít nainstalovaný certifikát od SÚKLu.

* Centrální úložiště