Jak si zabezpečit počítač

Zabezpečení počítače

V první řadě doporučujeme, abyste si nastavili heslo do Windows. Tedy nikdo nepovolaný se Vám pak nemůže dostat do počítače, pokud toto heslo nezná. Nikdo se Vám tak nedostane k dokumentům, které máte uloženy v počítači a ani si nebude moci pustit Praktika, kde je spousta soukromých dat pacientů.

 

 Jak zabezpečit počítač, když si jen odběhnete

Pokud si na okamžik odskočíte (jdete na oběd), může se k vašemu počítači kdokoliv dostat. Je proto mnohem lepší věnovat okamžik zabezpečení počítače, díky němuž jakýmkoliv rizikům předejdete.

Jednoduchým a praktickým zabezpečením počítače při odchodu je jeho uzamčení. V praxi to znamená, že kdokoliv bude chtít začít s počítačem pracovat, bude muset zadat heslo k momentálně aktivnímu uživatelskému účtu ve Windows. Rozdíl oproti běžnému odhlášení se od účtu je ten, že všechny spuštěné aplikace zůstanou běžet. Není tedy třeba vůbec přerušovat práci, po odemčení naleznete vše ve stejné podobě, jako když jste počítač opouštěli.

Jsou v podstatě tři způsoby, jak rychle počítač uzamknout. Tím nejrychlejším je stisknutí klávesové kombinace Win*+L. Můžete ale také stisknout Ctrl+Alt+Del a následně klepnout na příkaz Uzamknout tento počítač. Stejného efektu dosáhnete také prostřednictvím nabídky Start, kde klepněte na malou šipku u tlačítka napájení (Vypnout) a z podnabídky pak vyberte položku Uzamknout.

Odemčení počítače probíhá stejným způsobem jako přihlášení k účtu, načtení plochy však trvá jen zlomek sekundy. Samozřejmým předpokladem této funkce je, že máte účet chráněný heslem.

Možností je více, ale ostatní se musejí nastavit ve Windows :

  • zabezpečený spořič
  • vyžadované heslo při probuzení

 

*  klávesa s logem Windows