Zasílání eReceptu mailem / sms

Volí se jen na novém formuláři Průvodky eReceptu (v seznamu léků stisknete Alt+F9 nebo zvolíte formulář Recept elektronický).

  • ve spodní části stačí přidat křížek email / sms a stisknout F9,
  • údaje jsou zaslány na SÚKL, který mail/sms zašle pacientovi. V případě mailu, je příloha zaheslovaná rč pacienta.