Delegovaná preskripce (doporučující lékař)
  • stačí stisknout na předepsaném léku Shift+F5 nebo lze tuto klávesu stisknout v otevřeném formuláři Průvodka eReceptu (v seznamu léků stisknete Alt+F9 nebo otevřete formulář Recept elektronický).

 

Pokud stojíte v kolonce Název ZZ, je močné stisknout F5 a nadefinovat si v tomto číselníku všechny lékaře, od kterých máte povoleno léky předepisovat.

Praktik si informaci o delegované preskripci ukládá, takže pokud lék u pacienta zkopírujete (F7) přenese se i s touto informací.