Návod na aktivaci účtu SÚKL a vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů

Návod na aktivaci přístupu zdravotníka: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_pro_praci_s_pei_zdravotnik.pdf

Návod na aktivaci přístupu zdravotnického zařízení: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_pro_praci_s_pei_zdravotnicke_zarizeni.pdf 

Návod na vygenerování ssl certifikátu od SÚKLu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_generovani_ssl_certifikatu.pdf