Jak postupovat, pro odeslání účtenek na EET

1. V prvé řadě jsou nutné autentizační údaje od FÚ. O tyto údaje můžete zažádat dvěma způsoby:

  • elektronicky na Daňovém portálu (údaje Vám pak budou zaslány do datové schránky).
  • osobně na libovolném FÚ (údaje Vám budou předány v zapečetěné obálce).

2.  Za pomoci autentizačních údajů se přihlásíte do webové aplikace EET (zvolte Správa údajů evidence tržeb), kde je nutné před zahájením evidence provést registraci své provozovny nebo provozoven, z nichž plynou evidované tržby.

3. Stáhnout si a nainstalovat digitální certifikát EET .

Podrobné informace, jak postupovat při registraci do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ a správě provozoven najdete v přiloženém dokumentu Finanční správy a dále na https://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb.

4. Naučit se vlastní vystavení účtenek s Praktika, postup je uveden zde v návodech.

V rámci Praktika je potřeba zadat:

  • V Praktiku - pokud jste plátcem DPH, v Nastavení lékaře zašrtnout tuto skutečnost popř. si nastavit číslo pokl. dokladu (lze nastavit i přimo v zobrazené účtence).
  • Ve Službách Praktika - nastavit do Vačeho zařízení certifikát EET, DIČ a číslo provozovny*.  

* V případě, že máte u EET více provozoven, je potřeba nastavit si jejich čísla do Ordinací (v Praktiku)