Kód výkonu, který není v číselníku VZP

Tento postup lze použít, pokud chcete na ZP vykazovat výkon, který není uveden v kompletním číselníku VZP.

  1. Otevřete si číselník výkonů a stiskněte F7.
  2. Zobrazí se tabulka Založení výkonu do Vašeho číselníku.
  3. Zde vyplňte kód, název a body. Jestliže chcete, aby se tento nový kód vykazoval na ZP, je potřeba ještě v tomto okně nastavit v kolonce Zp.úhrady - pojišťovna .

Při zadávání tohoto kódu v pacientovi  budete upozorněni, že se jedná o uživatelský kód. Jedná se jen o informativní okno.