Registrace nového certifikátu (lze použít před vypršením platnosti dosud používaného)

Umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu. Používá se jen v případě, že jste ePN vystavovali i před rokem 2020.

  1. Pro registraci je potřeba jít na stránky ČSSZ - https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-usrcert. Doporučujeme vše dělat v prohlížeči Internet Explorer.
  2. Na stránce vyberte napravo tlačítko Vyplnit tiskopis.
  3. V této chvíli se nabídne instalace doplňku cab od vydavatele Software602. Program je nutné nainstalovat (důležitý pro zobrazení nainstalovaných certifikátů). Měl by se Vám ve spodní části prohlížeči zobrazit žlutý pruh s tlačítkem Instalovat. Ve starších prohlížečích to může být v horní části prohlížeče.
  4. Po nainstalování vyplňte kolonku A, poté v části B zvolte, kde máte certifikát uložen. Standardně je v úložišti certifikátů. Po stisku tlačítka se zobrazí tabulka s certifikáty, kde vyberte nový certifikát.
  5. Po vyplnění stiskněte tlačítko Přejít k elektronickému odeslání.
  6. Dole se rozbalí nabídka, kde zvolte Nové elektronické podání a stiskněte tlačítko Odeslat s elektronickým podpisem.
  7. Nyní vyberte starý certifikát, který je na ČSSZ zaregistrován.
  8. Začne vlastní odesílání registrace, které může chvíli trvat.
  9. Na závěr se zobrazí tabulka s Potvrzením o doručení.