Vedení teploty v ordinaci a v lednici

V Diáři si můžete vést denní evidenci teploty v ordinaci a v lednici. Údaje se pak automaticky generují pro každý den a jeho hodnoty se náhodně sami upravují. Nelze použít v redukované verzi.

 Jak provést samotné nastavení:

  1. otevřete si položku Diář (v úvodní obrazovce Praktika),
  2. v rozbaleném menu vyberte opět Diář,
  3. pokud se Vám zobrazí modré okno Nezapomeň, zrušte jej ESC,
  4. v Diáři stiskněte Alt+F10, otevře se okno s Nastavením diáře,
  5. v levé části okna si zapněte teplotu ordinace a teplotu lednice a napište průměrnou teplotu; vše uložte OK,
  6. vyskočte z Diáře a opět se do něj vraťte,
  7. stiskněte F10 a nastavte si, odkdy se mají hodnoty do diáře zapsat,
  8. údaje lze vytisknout klávesou F9.