Export informací o pacientech do tabulky (csv)

Export informací o pacientech z Praktika do tabulky

Níže popíšeme, jak si můžete vyexportovat údaje o pacientech do tabulky a s jejich daty dále pracovat.

  1. Otevřete si seznam pacientů v Praktiku.
  2. Označte si pacienty stiskem F6 nebo Shift+F6 se označí všichni pacienti.
  3. Stiskněte F10 a v otevřené nabídce vyberte Export dat >>
  4. V otevřené nové nabídce zvolte Export skupiny/skupin pacientů do tabulky.
  5. Nyní se otevřelo okno s konfigurací exportu.
  •  Položky sestavy – údaje pacientů, které se vloží do jednotlivých sloupců v exportovaném souboru. Lze si je upravit (Insert – přidat; Delete – vymazat; F3/F4 - přeskládat).
  •  Výběr podskupin – skupiny pacientů, ze kterých se export provede.
  •  Kódování – v jakém kódování bude vyexportovaný soubor.
  1. Po správném nastavení se vyexportuje soubor s údaji Vašich pacientů na místo, které jste si nastavili.
  2. Nyní se souborem můžete pracovat v patřičném programu (Excel, Calc atd.)