Instalace a konfigurace programu Praktik ve VDosu

Program Praktik je potřeba standardně nainstalovat, jako by byl počítač 32 bitový. Instaluje se jen na serveru.

Postup jak spustit Praktika

  1. Ve složce s nainstalovaným Praktikem je složka Spust. Otevřete si ji.
  2. Nachází se v ní mimo jiné soubor GlobalMustr.cmd
  3. Uvedený soubor je potřeba nejdříve přejmenovat jen na Global.cmd
  4. Poté je potřeba soubor upravit (kliknout na něj pravým tlačítkem a zvolit Upravit) dle místní situace.

Praktik běží jen lokálně na 1 počítači (jednouživatelský) -  v druhém řádku se jen upraví cesta, kde je Praktik nainstalovaný (standardně je to C:\Praktik4\....přepíše se tedy P: na C:)

Praktik běží v síti (program běží na více počítačích v jedné síti) - pod nadpisem v síti, je potřeba v druhém řádku odstranit slovo rem a na místě \\Server\sdilena upravit cestu dle místního nastavení sítě.( \\Server\sdilena - jméno hlavního počítače; \\Server\sdilena - jméno sdílené složky). Na serveru je potřeba nasdílet složku s Praktikem, aby byla vidět na ostatních stanicích, je potřeba dát plná práva