Nastavení automatických aktualizací programu

Pro automatické stahování aktuálních verzí Praktika je potřeba, aby běžel program Služby Praktika.

Služby Praktika jsou součástí instalace Praktika (ve složce Praktik4 je složka Služby Praktika). Stačí když poběží jen na hlavním počítači.

Při prvním spuštění se může nabídnout ještě instalace NET Framework. Tento program je nutné nainstalovat před vlastním spuštěním Služeb Praktika. (ve Windows XP je možná nainstalovat max. verzi 4.1.)

Po prvním spuštění, se automaticky nastaví služba stahování nových verzí Praktika a také se nastaví automatocké spouštění Služeb Praktika po spuštění Windows.