Nastavení očkovacích látek pro automatické zadání očkování do ISIN