Nejvíce používaná očkování a jejich úhrady

Očkování proti chřipce:

  • pacienti v ordinaci nad 65 let - UHR3/T    hradí/doplácí
  • do 65 let - chroničtí pacienti - UHR1    hradí/doplácí
  • pracovníci ve zdravotnictví, lékárníci a studenti se zdrav. zaměřením (dg Z29.8!!)  - UHR1   hradí/doplácí

Očkování proti tetanu:

  • pravidelné přeočkování po 10-15 lety - UHR2/Z    nulová úhrada/nehradí

Očkování proti pneumokokovým infekcím:

  • pacienti v ordinaci nad 65 let - UHR3/T    hradí/doplácí

Očkování proti klíšťové encefalitidě:

  • pacienti nad 50 let - UHR1    hradí/doplácí

Vždy je potřeba řídit se aktuální metodikou, kterou VZP zveřejňuje na svých stránkách. Ostatní či podrobněji o očkování je popsáno v Metodice na stránkách VZP