Zadání Lékové žádanky na monoklonální protilátky

V dekursu pacienta, kterému chcete vystavit Lékovou žádanku je v horním menu Očkování - Lékové žádanky Covid-19

  • zobrazí se okno s identifikací pacienta do ISINu (identické jako při zadávání očkování Covid-19), prioritně nechejte první možnost, jen v případě cizinců je třeba volit jinou identifikaci,
  • otevře se nové okno, kde nyní máte v horní části údaje o pacientovi a v prostřední části pomocí Insertu zadáte novou Lékovou žádanku,
  • otevře se okno Nové žádanky, kde zvolíte údaje, popř. doplníte. Po stisku tlačítka OK, dojde k odeslání žádanky do ISINu. (v případě že jen vystavujete žádanku a neapliujete lék, tak Datum Indikce nevyplňujte). 

V případě, že Vám nejde Lékovou žádanku odeslat, je možné, že v systému UZIS nemáte přidělenou příslušnou roli a tedy Vám není umožněno ji do systému zadat. V tomhle případě kontaktujte pracovníky UZIS, kteří Vám zjistí, zda roli máte nebo si o ni musíte požádat i s tím Vám pomohou. Kontakt: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt