Přístup k certifikátům COVID ( testy, očkování)
  • Poskytovatel zdravotních služeb si může od 1.6 nově přes "Modul pacienti COVID19" (přes webový portál UZIS) zobrazit a vytisknou certifikát o provedeném testu, provedeném očkování, prodělaném onemocnění.
  • Přístupné jsou výsledky všech testů pro poskytovatele, kteří mají aplikaci přístupnou.
  • Poskytovatel bude moci od 1.6 také využít přístup přímo z ambulantních programů pro stažení certifikátu – UZIS tuto možnost zveřejnil až 31.5.
  • V Praktiku můžete vytisknout tyto certifikáty (po testech a po 1. dávce) od verze 4.152d. (Níže si můžete stáhnout návod k vytištění certifikátu na provedený test)

 

Původní certifikáty o vakcinaci již nebudou platné, ale bude možné si je rychle vyměnit a to naskenováním QR kódu na certifikátu, následně se v internetovém prohlížeči zobrazí certifikát nový (výměna kus za kus).