Registrace a očkování pacientů proti COVID-19 - přes stránky UZIS

Zapisování výsledků provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 do ISIN, přímo v programu Praktik se pro Vás připravuje. Zatím musíte očkování zadávat přímo na stránkách UZIS, postup je uveden níže.

  1. Přihlaste se do prostřední NZIS obvyklým způsobem https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--registrace-a-vstup-do-registru.  Na této stránce vyplňte přihlašovací jméno a heslo. Nemáte-li zřízen přístup, požádejte o něj vyplněním žádosti na stránce https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS, nebo kontaktujte helpdesk ÚZIS tel. 222 269 999 nebo adrese helpdesk.registry@uzis.cz a požádejte o pomoc s přihlášením, nebo novou registrací.
  2. Po přihlášení do Registru můžete zaznamenat registraci či očkování proti onemocnění COVID-19 svých pacientů. Postup je zde: https://www.uzis.cz/res/file/covid/covid-19-ockovani-isin-manual-pl-v-1-0.pdf

 

V případě, že nemáte přidělenou roly "Praktik vakcinace", musíte si o ni zažádat:

Po přihlášení se do registru je nutné podat žádost o přidání role"Vakcinace"Praktičtí lékaři by měli mít už automaticky přidělenou roli "Praktik vakcinace", bez této role nebudete moci zadávat očkování. Návod na přidělení role je zde: https://praktik.cz/Stahnout?stahuj.praktik.cz/Postupy/Postup pri zrizeni nove role Ockování v NZIS.pdf