Vystavení ePN jako Karanténa (Covid -19)

Není potřeba měnit pacientovi v hlavičce povolání na karanténa. Od verze Praktika 4.150d jsme přidali nový formulář "Potvrzení o nařízení karantény-elektronické", který nahradil funkci přepínače Karanténa ve formuláři ePN. Na portál ČSSZ se odesílá jako ePN. Slouží především pro diagnózu z209 a jako možnost vedení dvou el. neschopenek pro jeden pracovní poměr. V hlavičce budete mít u pacienta skutečné povolání, ale na OSSZ se pošle karanténa.

V Evidenčním deníku jsou tyto "karantény" vedeny pod Karanténami nikoliv pod Neschopenkami.