Lékový záznam - nahlížení

Jedná se o zobrazení informací, jaké léky pacientovi předepsali jiní lékaři a následně jsou vidět i jejich výdeje v lékárnách.

V seznamu předepsaných léků stiskněte Alt + F6. Otevře se okno se způsobem identifikace pacienta:

  • jméno a datum narození (standardně vybrané),
  • jméno, datum narození a adresa,
  • průkaz totožnosti.

Zobrazí se tabulka s informacemi předepsaných léků, výdeji léků a duplicity vybraného předpisu.

Informace:

Každý pacient si může nastavit pro nahlížení do svého lékového záznamu nějaká omezení (kdo do něj může nahlížet a za jakých podmínek) např. lékař má přístup jen po zadání čísla průkazu totožnosti nebo může mít přístup zcela zakázán.