Převzetí ePN od jiného poskytovatele zdravotních služeb (jiného IČPE)

Používá se v případě, že přebíráte eNeschopenku, kterou vydal pacientovi jiný lékař (jiné IČPE). Nově lze vybrat neschopenku, kterou chcete u pacienta převzít.

POZOR - Praktik umí převzít maximálně tři ePN (musejí být však identické ve všech údajích), další je potřeba převzít papírově.

 

Automatické převzetí ePN (od verze Praktik 4.148)

1.   Založíte pacientovi novou ePN s tím, že v ní stisknete F6 nebo zvolíte její jiný Typ na převzatá elektronická. V obou případech Praktik vyhledá seznam pacientových otevřených ePN u OSSZ a zobrazí Vám jejich seznam*.

2.  V otevřeném okně se seznamem se postavte na ePN, kterou chcete převzít a stiskněte Enter. PN se uložíte k pacientovi. Pokud je v seznamu více ePN, které chcete převzít, tak si musíte mezerníkem označit všechny, které chcete převzít a stisknout Enter, tím se všechny uloží k pacientovi. Pokud se však označené ePN nějak liší např. nemají všechny povolené vycházky, tedy nejsou zcela identické, tak převzít nepůjdou. V tomto případě je nejdříve potřeba údaje na všech PN sjednotit a následný den je pak všechny převzít. 

3.  Vybraná neschopenka(y) se rovnou i otevře a Vy v ní můžete provádět změny (např. povolíte vycházky, ukončíte ji apod.). V případě, že nechcete dělat žádnou změnu, stačí stisknout ESC nebo tlačítko OK. Vrátíte se do seznamu pacientových PN. ePN je převzatá.

4.    V případě, že se nezobrazí žádná ePN k převzetí, provedete jej ručně.

V případě, že pacient nespadá pod ČSSZ (má jiný orgán nemocenského pojištění např. vojáci, policisté) žádná ePN k převzetí se nemusí zobrazit, je potřeba ji převzít ručně.

 

Ruční převzetí ePN

1.    V případě, že se nezobrazí žádná ePN k převzetí, tak v zobrazeném okně stiskněte ESC, abyste se vrátili do formuláře převzaté neschopenky.

2.    Nyní musíte opsat údaje z Průkazu práce neschopného, který Vám předá pacient, žádné údaje v ní v této chvíli neměňte. Jméno lékaře, popř. Nemocnice, který ePN vystavil, datum platnosti PN a kdy byla cizím lékařem vystavena, Dg a vyplňte celé číslo elektronické neschopenky. Jakmile přepíšete veškeré údaje z Průkazu práce neschopného (vycházky atd.), tak tlačítkem OK odešlete informaci o převzetí na ČSSZ.

3.    Po odeslání vlastního převzetí v ní již můžete dělat změny, např. povolit vycházky atd.

4.  Při vlastním založení převzaté ePN nelze v jednom kroku tuto ePN i ukončit.  Nejdříve musíte založit převzatou ePN a uložit ji. Jakmile se u neschopenky zobrazí P nebo H, neschopenku otevřete a teprve nyní vyplňte datum jejího ukončení. Vše uložte.