Žádost lékaře o udělení souhlasu k vystavené ePN (např. zpětné vystavení, individuální vycházky ....)

Žádost lze vystavit jen k vystavené a odeslané ePN, stačí na ní stisknout Alt + F9 v seznamu pacientových PN. Zobrazenou Žádost vyplnit a odeslat. ČSSZ Vám zašle vyrozumění do datové schránky nebo poštou. Následně pak můžete provést úpravu ePN dle schválené žádosti.

 Druhy žádostí:

·         ke zpětnému uznání PN,

·         k uznání DPN v období 7 dnů od ukončení DPN orgánem nem. pojištění,

·         ke změně pobytu v době DPN z důvodu pobytu v cizině,

·         k povolení individuálních vycházek.

 

Postup jak vystavit žádost o zpětné uznání ePN

V případě, kdy chcete vyystavit ePN více jak 3 dny zpětně.

1.       Vystavte pacientovi ePN s platností k aktuálnímu datu.

2.       Tuto ePN uložte, čímž se odešle na OSSZ.

3.       Teprve nyní v seznamu pacientových PN stiskněte na této ePN Alt + F9 (stát na neschopence, ke které se žádost vztahuje).

4.       Otevře se formulář žádanky, kterou vyplníte (v tomto případě napíšete textem zdůvodnění a vyplníte datum požadovaného začátku ePN) a odešlete.

5.       Po obdržení souhlasu s úpravou od OSSZ otevřete uloženou ePN a upravíte datum platnosti dle žádosti.

6.       Opravenou ePN uložíte, čímž se automaticky odešle opravné podání I. dílu ePN.