Postup vystavení eNeschopenky (aktualizován v říjnu 2023)