Získání IČPE

Ve verzi Praktik 4.147a si lze zažádat o přidělené IČPE, které potřebuje pro vystavování eNeschopenek.

  1. V úvodní obrazovce Praktika (8 okének - Pacienti, Nepravidelná péče atd.) stiskněte Alt + N.
  2. Otevře se nabídka Nastavení, zde si otevřete položku Lékař.
  3. V prostřední části otevřeného okna je kolonka IČPE, když se do ní postavíte, stačí stisknout F6.
  4. Po krátké komunikaci se vrátí Seznam registrovaných IČPE. Stačí na vybraném stát a stisknout Enter, tím se uloží.
  5. Ještě je potřeba vyplnit kolonku Kód OSSZ. Když stojíte v této kolonce po stisku F5 se otevře číselník a Vy si najděte tu svou. 

 

Pokud spadáte pod více poboček OSSZ (bude mít více IČPE), je potřeba nastavit si v Ordinacích přidělená IČPE a kód OSSZ. 

  1. V úvodní obrazovce Praktika (8 okének - Pacienti, Nepravidelná péče atd.) stiskněte Alt + C (Číselníky).
  2. Otevře se nabídka Číselníků, zde si otevřete položku Ordinace. Zobrazí se Vám seznam Vašich ordinací.
  3. Stiskem F2 se dostanete do jejich editace, kde je potřeba zadat správné IČPE a kód OSSZ.
  4. Při vystavování ePN pak musíte být přihlášeni na tu správnou ordinaci.