Komerční / kvalifikovaný certifikát

Existují dva druhy certifikátů a každý se používá na jiné funkce:

  Komerční - slouží k odesílání vyúčtování na portály zdravotních pojišťoven, k přihlašování na portály ZP.

  Kvalifikovaný - slouží k podepisování:

  • vystaveného elektronického receptu,
  • elektronické dokumentace (pokud ji používáte).