Postup k opravě špatně vykázaných kódů okultního krvácení

U již vykázaných a odevzdaných kódů okultního krvácení (15120 nebo 15121) nesmí být žluté N, tyto kódy nebyly pojišťovně vůbec odevzdány a z toho důvodu Vám pravděpodobně odmítly vykázané kódy 15118 nebo 15119, ty nesmí být vykázány sami.

Kódy 15120 a 15121 jsou jen signální a je k nim potřeba vždy vykázat kód 15118 nebo 15119.

 

Oprava již odevzdaných kódů

  1. Udělejte si statistiku Výkonů a ZUMů, kde do hledaného kódu napište 15120 (15121). Pod kolonkou hledaný kód ještě zrušte křížek u hraz a přidejte křížek k nehr. (hledáme vykázané nehrazené kódy).
  2. Spusťte statistiku.
  3. Po zobrazení výsledků stiskněte F3, zobrazí se Vám seznam pacientů, kterým jste v daném období vykázali hledaný kód 15120 (15121).
  4. Nyní musíte otevřít každého pacienta a změnit nehrazený kód na hrazený (zrušit žluté N u vykázaného kódu). Stačí na výkonu stisknout enter a znovu jej enterem uložit.
  5. Ještě je potřeba oba kódy 15120 (15121) a 15118 (15119) zařadit do opravné dávky, stiskněte na nich ctrl+F7. Vedle kódů se zobrazí žluté O (jsou zařazeny do opravné dávky u dané pojišťovny v daném období). POZOR v opravné dávce budou jen výkony, kde je žluté O.[1] 

[1]Pokud Vám pojišťovna odmítla celý účet pacienta (všechny výkony za měsíc) je potřeba dát do opravné dávky všechny kódy včetně těch dvou. Stačí na kterémkoliv z nich stisknout shift+F7. Vedle všech kódů výkonů za daný měsíc se zobrazí žluté O.