U cizinců jiné RČ

V případě cizinců se může stát, že jim ČSSZ přidělí jiné RČ než mu přidělila pojišťovna.

Když mu budete zakládat novou PN, v zobrazeném formuláři nahoře napište RČ, přidělené od ČSSZ.